Gratis Cursus Fotografie: Diafragma

Het diafragma, of de lensopening, scheidt de sensor van de lens. Hoe groter de lensopening (of diafragma), hoe meer licht er op de sensor kan vallen … Het risico voor een onderbelichte foto is kleiner. Hoe groot het diafragma precies is wordt gewoonlijk uitgedrukt in een ‘f-getal’. Hoe kleiner het het ‘f-getal’ hoe groter het diafragma. Dit is verwarrend en klinkt onlogisch maar er is een eenvoudige verklaring voor. Het ‘f-getal’ wordt berekend door de brandpuntafstand (vb. 50 mm) te delen door de diameter van het diafragma. Hoe groter dus de diameter van het diafragma, hoe kleiner het ‘f-getal’. Vooral dit laatste wordt vanzelfsprekend vaak omgedraaid.